Cennik usług serwisu Firma (www.MojaDobraFirma.pl)

Ceny w PLN nie zawierają VAT

Pozycja

Cena

Korzystanie z serwisu Firma dla własnych potrzeb lub przy obsłudze 1-go podmiotu
Opłata inicjacyjna 0,00 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z serwisu przez pierwsze 2 pełne miesiące kalendarzowe 0,00 zł
Opłata miesięczna począwszy od 3-go pełnego miesiąca kalendarzowego korzystania z serwisu* 25,00 zł
 
Korzystanie z serwisu Firma przez biura rachunkowe lub innych użytkowników obsługujących wiele podmiotów
Opłata inicjacyjna 0,00 zł
Miesięczna opłata za korzystanie z serwisu przez pierwsze 2 pełne miesiące kalendarzowe 0,00 zł
Opłata miesięczna począwszy od 3-go pełnego miesiąca kalendarzowego korzystania z serwisu:*
Przy obsłudze do 2 podmiotów** 25,00 zł
Przy obsłudze powyżej 2 podmiotów** 10,00 zł za podmiot
Nie więcej niż 250,00 zł**
 
Rabaty
Za polecenie serwisu innemu Użytkownikowi - obniżka opłaty mieięcznej o 20% wartości opłaty jaką w poprzednim miesiącu zapłacił Użytkownik któremu polecono serwis***. Maksymalna obniżka nie może być większa niż wartość opłaty miesięcznej.

*)
Do rozliczenia z Serwisem liczą się miesiące kalendarzowe, nie jest istotne jakiego okresu dotyczą wprowadzane dane. Można swobodnie wprowadzać dane za okresy historyczne, nie ma to wpływu na wielkość opłaty.

**) Do wyliczenia opłaty brane są tylko te podmioty dla których w ubiegłym miesiącu kalendarzowym wprowadzono do księgi co najmniej 1. zapis. Przy obsłudze powyżej 25 podmiotów maksymalna miesięczna opłata dla biura rachunkowego wynosi 250,00 zł niezależnie od ilości obsługiwanych podmiotów.

***) Warunkiem otrzymania rabatu jest:
  • Wpisanie podczas zakładania konta przez Użytkownika któremu polecono serwis Firma identyfikatora użytkownika polecającego
  • Wniesienie opłaty za korzystanie z serwisu Firma przez Użytkownika któremu polecono serwis (w szczególności za pierwsze 2 miesiace korzystania z serwisu przez Użytkownika któremu polecono serwis Firma rabat nie przysługuje)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
copyright INFRA SI sp.z o.o.
2010 - 2024